Чи ефективні комунальні підприємства обласної ради?

16 жовтня, 2019 Чи ефективні комунальні підприємства обласної ради?

Три роки тому комунальні підприємства зобов'язали оприлюднювати фінансові звіти. На сьогодні з дев'яти підприємств, створених Івано-Франківською облрадою, тільки три дотримуються цієї норми. Чому так важлива відкритість КП та що можна дізнатися про діяльність підприємств із їхніх фінансових звітів?

Відповідно до Господарського кодексу України, комунальні підприємства діють на базі відокремленої частини комунальної власності та підпорядковуються органу місцевого самоврядування, який їх створив. Статутний капітал таких підприємств формується за рахунок коштів місцевого бюджету. Ба більше, все його майно належить територіальній громаді, а підприємство отримує лише право ним розпоряджатися. 

Тож фактично КП належать громаді, але проконтролювати їхню діяльність вкрай складно. Щоб вивести роботу комунальних підприємств у публічну сферу, у 2016 році був визначений перелік інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню. 

Серед іншого, йдеться про публікацію квартальних, річних та фінансових звітів комунальних підприємств за останні три роки. Тепер така інформація має бути оприлюднена на офіційному сайті КП або на сайті організації, що здійснює функції управління підприємством. 

Публічність фінансових звітів відкриває нові можливості для контролю за владою та дозволяє впливати на використання майна громади. Адже комунальні підприємства не тільки задовольняють життєво важливі потреби населення, вони ще й розпоряджаються великими сумами коштів, користуються дороговартісним майном і технікою, отримують дотації із місцевих бюджетів. 

Ми дослідили ефективність роботи 9 комунальних підприємств, створених Івано-Франківською обласною радою, проаналізувавши їхні фінансові показники за 2017-2018 роки. Мова йде про КП Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна, “Льодову арену”, «Івано-Франківськоблагроліс», “Обласний аптечний склад”, “Івано-Франківське бюро технічної інвентаризації”, КП “Пам’ять”, “Про-Експерт”, “Хет-трик арену” та “Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича”.

Наприкінці минулого року Івано-Франківська обласна рада прийняла Порядок оприлюднення інформації, що стосується діяльності комунальних підприємств. 

Документ встановлює для КП період та строки оприлюднення інформації, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до Господарського кодексу.

Порядок був прийнятий майже рік тому, але на практиці не всі підприємства виконують рішення обласної ради і відкривають для загального доступу інформацію про свою роботу. Головною причиною називають брак кадрів, які б могли регулярно виставляти необхідні документи на сайт.

При підготовці дослідження більшість фінансових звітів ми отримали через запити на інформацію, оскільки лише 3 комунальні підприємства мають власні сайти, на яких регулярно оприлюднюють свої фінансові показники. 

Додамо, що в аналізі частково враховано дані Дністровського ландшафтного парку, що був створений минулого року, і не враховувалося КП “Хет-трик арена”, зареєстроване цьогоріч. 

Натомість до аналізу включено Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації, яке є єдиним обласним КП, утвореним обласною державною адміністрацією для того, щоб охопити всі обласні підприємства, які ведуть свою діяльність на Прикарпатті.

Активи комунальних підприємств

Щоб дізнатися, яким обсягом коштів та майна розпоряджаються комунальні підприємства, ми проаналізували їхні активи. Іншими словами, активи  це будівлі, споруди, техніка, устаткування, банківські вклади, цінні папери, тобто все, що має грошову вартість. 

В цілому загальна вартість активів комунальних підприємств області у 2018 році становить майже 82 млн гривень. Це майже на 15 млн гривень більше, ніж було у 2017 році. 

Найбільше активів серед обласних КП мають “Льодова арена” (38,7 млн гривень) та КП з експлуатації майна (28,6 млн гривень). Власне, значною мірою за рахунок останнього КП і відбулося збільшення суми активів. Так, підприємство обласної ради з експлуатації майна збільшило вартість основних засобів вдвічі  з 13 до 26 млн гривень. Водночас єдиним підприємством, у якого за рік зменшилися активи, є “Льодова арена”  через знос майна КП втратило 845 тис. гривень. 

Ще один важливий показник  це аналіз оборотних активів. Він визначає обсяг коштів, які підприємства використовують для здійснення своїх функцій. Зокрема, минулого року цей показник зріс на 25%  з 8,9 млн до 11 млн гривень.

В той же час майже у півтора рази зросла дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги  з 472 до 1140 тис. гривень. Найбільше зростання дебіторської заборгованості відбулося у КП з експлуатації майна та “Обласного аптечного складу”. Це означає, що підприємствам боргують за надані ними товари та послуги. 

Чи ефективні комунальні підприємства обласної ради? 1

Пасиви комунальних підприємств

Пасиви комунальних підприємств області, тобто розміри боргових зобов’язань та забезпечень, зросли на 30%. Їхнє збільшення відбулося за рахунок підприємства з експлуатації майна та “Обласного аптечного складу”, кожне з яких збільшило свої зобов’язання приблизно на пів мільйона гривень. При цьому в “Обласного аптечного складу” зросла заборгованість по товарах, роботах та послугах, а в КП з експлуатації майна  за комунальні послуги.

Не менш цікава динаміка зареєстрованого капіталу підприємств. Так, загальна вартість капіталу для всіх підприємств на кінець 2018 року становила 9,7 млн гривень. Це на 3 мільйони більше, ніж попереднього року, оскільки навесні минулого року обласна рада прийняла рішення поповнити статутний капітал Коломийського міжрайонного БТІ на 2 млн гривень. Ще мільйон виділили на статутний фонд новоствореного Дністровського ландшафтного парку.

Платоспроможність та ефективність комунальних підприємств 

За показниками ліквідності всі обласні підприємства показують хорошу платоспроможність і здатність відповідати за поточними зобов’язаннями за допомогою оборотних коштів. Винятком є лише “Льодова арена”.

Також ми проаналізували коефіцієнт зносу основних засобів, тобто наскільки застаріли майно та устаткування, яким користуються КП. Лише в половини підприємств цей показник є позитивним. В той же час ОБТІ, “Івано-Франківськоблагроліс”, КП “Пам’ять” та “Льодова арена” мають негативну тенденцію до зносу своїх основних засобів. Тобто їхні будівлі, обладнання і транспорт функціонально застарілі і втратили свою первісну вартість, а підприємства не здійснюють достатньо заходів для їх оновлення.

Ще один важливий показник діяльності є коєфіцієнт оборотності активів, який показує ефективність використання підприємством усього майна. Ми дослідили його у динаміці останніх двох років і побачили позитивну тенденцію зростання показника у майже всіх КП, за винятком Коломийського міжрайонного БТІ та обласного підприємства з експлуатації майна. 

Доходи та витрати комунальних підприємств

А тепер подивимося на доходи та витрати підприємств. Саме цей показник визначає, які КП протягом останніх двох років були прибутковими, а які потребують постійних дотацій з обласного бюджету.

В цілому сума доходів усіх КП за 2018 рік склала 66 млн гривень і на 11 млн гривень перевищила показник попереднього року. Найвищі доходи були в “Обласного аптечного складу” та КП з експлуатації майна  23 та 20 млн гривень відповідно. Найменші у КП “Пам’ять”  майже 1 млн гривень. 

Водночас разом з доходами комунальних підприємств зросли і витрати, які склали близько 66,4 млн гривень. Левову частку витрат становить собівартість реалізованої продукції  52,2 млн гривень, решта  інші витрати, в тому числі операційні витрати (тобто витрати для ведення підприємницької діяльності).

Чи ефективні комунальні підприємства обласної ради? 3

Прибутковість комунальних підприємств

Підбиваючи підсумки, проаналізуємо показники прибутковості підприємств. В цілому чистий прибуток усіх КП проти 2017 року зріс і становив 814 тис. гривень. 

В той же час не всі підприємства виявилися прибутковими на кінець 2018 року. Так, “Льодова арена” завершила рік із боргом у 25 тис. гривень. Як порівняти із попереднім роком, сума заборгованості зменшилась вдвічі. Підприємство обслуговує однойменний спортивний комплекс, побудований у Калуші ще 10 років тому за кошти держбюджету. Будівництво обійшлося у 20 млн гривень, та арена досі не працює і має заборгованість за електроенергію. 

Водночас найприбутковішими серед КП області виявилися Коломийське міжрайонне та Обласне бюро технічної інвентаризації. Їхні прибутки склали 431 та 209 тисяч гривень відповідно. Якщо ж глянути у відсотковому вимірі, то найбільший приріст прибутку мало КП “Івано-Франківськоблагроліс”  з 8 тис. їхній прибуток виріс до 43 тис. гривень.

Натомість розмір прибутку за два останні роки скоротився у КП з експлуатації майна (на 81%), КП “Пам’ять” (на 91%), а також у КП “Про-Експерт” (39%).

“Загалом стан діяльності обласних комунальних підприємств задовільний. З більшості ключових показників зберігається позитивна динаміка. Підприємства мають хорошу платоспроможність, за винятком “Льодової арени”. Це КП також виявилося єдиним збитковим підприємством за показниками 20172018 років. Серед негативних тенденцій слід відзначити знос основних засобів у половини комунальних підприємств і відсутність оновлення виробничих активів”,  підсумовує аналітик ГО “Антикорупційна платформа” Остап Бринський.

 

Остап Бринський, Тетяна Черниш 

 

*Матеріал підготовлений в рамках Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EU Anti-Corruption Initiative) – найбільшої програми підтримки України з боку ЄС в сфері боротьби з корупцією.

Програма фінансується ЄС та співфінансується і впроваджується Данською агенцією з міжнародного розвитку (DANIDA).

Поділитися новиною img img

Читайте також

Як будуються райони Прикарпаття: аналіз виділених з бюджету коштів Як будуються райони Прикарпаття: аналіз виділених з бюджету коштів Агентство ефективних рішень дослідило, скільки бюджетних коштів було виділено на будівн.. 12 червня, 2020
Чи ефективні комунальні підприємства обласної ради? Чи ефективні комунальні підприємства обласної ради? Три роки тому комунальні підприємства зобов'язали оприлюднювати фінансові звіти. На сьо.. 16 жовтня, 2019